Czym się różni podłoga od posadzki?

 

Podłoga i posadzka to pojęcie często mylone przez inwestorów. Podłoga to element wykańczający górną część stropu, natomiast posadzka jest częścią podłogi. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

 

 

PODŁOGA I POSADZKA - RÓŻNICE

Podłoga
Jest pojęciem bardziej szerokim niż posadzka. Stanowi element wykończenia budowli spoczywający na podłożu: stropie, konstrukcji wsporczej lub gruncie. Oprócz posadzki może ona zawierać warstwę wyrównującą, jastrych (zwany czasem podkładem podłogowym), warstwę uszczelniającą, izolację termiczną, akustyczną czy przeciwwilgociową.

Posadzka
Jest warstwą bezpośrednio podlegającą obciążeniom i ścieraniu. Rodzaj i parametry posadzki decydują w znacznym stopniu o cechach użytkowych oraz walorach estetycznych podłogi.

Jastrych
Jest elementem nośnym, przenoszącym obciążenia z posadzki na podłoże.

W zależności od układu konstrukcyjnego wyróżnia się cztery rodzaje jastrychów:

  • związane z podłożem, to znaczy wykonane bezpośrednio na podłożu i trwale z nim zespolone,

Podłogi - jastrych związany z podłożem  • na warstwie oddzielającej, przylegające do podłoża, ale za pośrednictwem cienkiej warstwy np. folii, włókniny czy papy,

Podłogi - jastrych na warstwie oddzielającej  • pływające, ułożone na warstwie odkształcalnego materiału, bez kontaktu ze ścianami i słupami,

Podłogi -jastrych pływający  • grzejne, zazwyczaj pływające, zawierające instalację ogrzewania podłogowego

Podłogi - jastrych grzejny
Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym mają być wykonywane warstwy podłogowe, musi spełniać określone wymagania,dlatego przed zastosowaniem materiału, konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli konieczne to również dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. W przypadku wykonywania warstw uszczelniających, posadzek szczelnych dla pary wodnej, jastrychów i posadzek wrażliwych na wilgoć bezwzględnie wymagane jest zabezpieczenie podłoża przed zawilgoceniem z zewnątrz.


Ocena podłoża

Pełna ocena podłoża powinna obejmować sprawdzenie:
  • powierzchniowej twardości pozwalające stwierdzić występowanie wierzchnich warstewek spoiw np. mleczka cementowego,
  • wytrzymałości na odrywanie,
  • wytrzymałości na ściskanie,
  • wilgotności podłoża,
  • stopnia zabrudzenia podłoża substancjami zmniejszającymi przyczepność w tym głównie tłuszczami i olejami, z określeniem głębokości penetracji.
 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf M1 Repair
Masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm
 
Knauf M2 Smooth
Masa naprawczo-wyrównująca 5-25 mm
 
Knauf M3 Allround
Masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm
 
Knauf M4 Special Fiber
Masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm
 
Knauf FE 50 Largo
Wylewka anhydrytowa