Mieszkaj bezpiecznie!

 

Dla naszego bezpieczeństwa ważne jest zastosowanie do budowy domu materiałów ogniochronnych, stanowiących pasywną ochronę pożarową. Kiedy wybucha pożar domu, dla życia człowieka liczy się każda minuta. Im szybciej rozprzestrzenia się ogień, tym bardziej maleją szanse na ratunek.

 

 

PASYWNA OCHRONA PPOŻ

Są to materiały, które dłużej zachowują nośność konstrukcji, hamują rozprzestrzenianie się ognia i tym samym zwiększają szanse na uratowanie ludzi oraz ich mienia.


POŻAR STOP!

Pewne właściwości ogniochronne posiadają płyty gipsowo-kartonowe. Gips w rdzeniu płyt zawiera w sobie wagowo aż 20% wody w postaci krystalicznej. W przypadku płyty o grubości 15 mm ilość chemicznie związanej wody wynosi około 3 litrów na metr kwadratowy, a do jej podgrzania i odparowania potrzeba około 2000 kcal.

Dla laika oznacza to, że gips pod wpływem ognia do momentu odparowania z niego wody działa jak gaśnica. Jednakże po odparowaniu wody gips zaczyna się kruszyć, a konstrukcje wykonane ze zwykłych płyt gipsowo-kartonowych szybko tracą swoją stabilność. Dlatego też zwykła płyta nie stanowi skutecznej zapory dla ognia.


"CZERWONA" PŁYTA ZAPORĄ DLA OGNIA

Tylko "czerwona" płyta ogniochronna Knauf, której rdzeń gipsowy wzmocniony jest włóknem szklanym, pod wpływem ognia zdecydowanie dłużej utrzymuje swoją spoistość oraz stabilność konstrukcji.

Płyta czerwona to jednak nie wszystko. Niezwykle ważna jest cała konstrukcja ściany działowej czy sufitu podwieszanego, która dopiero w całości może stanowić barierę dla ognia. Bardzo istotne jest także stosowanie elementów konstrukcji tego samego producenta, gdyż tylko w ten sposób można zachować warunki systemu, który ma nam zagwarantować określone parametry jakościowe.


CO OZNACZA ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI?

Podstawowe systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych mają odporność ogniową w klasie REI 30, REI 60 oraz REI 120. Oznacza to, że dla ściany o odporności ogniowej REI 120 kryterium izolacyjności ogniowej jest zachowane przez 120 minut. W tym czasie nie nastąpi przeniesienie ognia w wyniku znaczącego przepływu ciepła ze strony nagrzewanej na stronę nienagrzewaną ściany. W ten sposób przez 120 minut ściana stanowi zaporę przed ogniem.

Na klasę odporności ogniowej ściany ma wpływ zarówno grubość zastosowanej płyty, jak i rodzaj zastosowanej wełny mineralnej.
Możliwe są różne kombinacje tych elementów w przekroju ściany, warto więc przy doborze odpowiedniego rozwiązania skonsultować się z doradcą technicznym Knauf.

 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Płyta Ogniochronna F13
Do systemów PPOŻ
 
Knauf Płyta Ogniochronna F15
Ogniochronna płyta gipsowo-kartonowa