Knauf FireWin

Nowe produkty w ofercie - nowe możliwości ochrony ppoż

 

2020-04-27

 

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że nasz system  profesjonalnych produktów do pasywnej ochrony przeciwpożarowej Knauf FireWin rozszerzył się o kolejne wysokiej jakości produktu.


Knauf FireWin to nowy, kompleksowy system ochrony przeciwpożarowej budynków oferowany przez Knauf. To materiały budowlane o wysokich i bardzo wysokich parametrach ochrony przeciwpożarowej. FireWin obejmuje system płyt, farb, tynków i opasek ogniochronnych, które gwarantują niezawodność i sprawdzone zabezpieczenie przed pożarem.

 

Wśród nowości w ofercie Knauf FireWin znalazły się:

 

Knauf FPG grafit przeciwpożarowy – do uszczelnienia ogniochronnego trudnych instalacji, jak duże rury z tworzyw sztucznych


Knauf FPA akryl ogniochronny – do ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu, i gazów przez spoiny i otwory w ścianach oraz stropach ognioodpornych, w tym otworów przepustów instalacyjnych budynku. Zapewnia również właściwości akustyczne ścian i podłóg.


Polimer ogniochronny Knauf FPP - się do uszczelniania miejsc elastycznych i jako uszczelnienie sanitarne w miejscach, gdzie nie można użyć standardowych akryli ogniochronnych


Kit ogniochronny Knauf FPP - do uszczelniania gniazd elektrycznych i przełączników, które są zamontowane w gipsowo-kartonowych ściankach działowych


Grafitowa płytka przeciwogniowa  FPG – do osłony puszek elektrycznych


Zaprawa ogniochronna Knauf FPM –  zapewnia bardzo szczelne dopasowanie wokół przepustów i krawędzi otworów otaczających


Panel ogniochronny Knauf FPC – do ochrony przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia przez otwory w ognioodpornych ścianach i stropach w miejscach, gdzie wykonano otwory przepustowe umożliwiające montaż różnych instalacji mediów


Kołnierz ogniochronny Knauf FPC – do zachowania odporności ogniowej ścian i podłóg, przez które zostały przepuszczone rury z tworzywa sztucznego


Opaska ogniochronna Knauf FPW – zachowania odporności ogniowej ścian i stropów stanowiących  strefy pożarowe, w których przepuszczono plastikowe rury, przewody lub rury metalowe z izolacją palną.