Jak wykonać ocieplenie budynku?


System Knauf Thermo i Knauf Thermo W

 

 

Jak wykonać ocieplenie budynku?

 

Zobacz, jak krok po kroku ocieplić budynek styropianem lub wełną mineralną. Pamiętaj, że trwałość ocieplenia zależy od jakości wszystkich zastosowanych elementów, dlatego Knauf rekomenduje rozwiązania systemowe. Zobacz, jak ocieplać krok po kroku!

 

 
 
 
 
 
Stopień trudności
trudny

 

 

Film pokazuje jak wykonać ocieplenie budynku w dwóch technologiach - przy pomocy styropianu lub wełny mineralnej. Obydwa sposoby ocieplania są oferowane przez Knauf jako rozwiązania systemowe. Ocieplenie na styropianie - system Knauf Thermo, ocieplenie na wełnie - system Knauf Thermo W. 

W skład systemu Knauf Thermo wchodzą:
1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf Tynk


W skład systemu Knauf Thermo W wchodzą:
1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf Tynk


Prawidłowe zastosowanie i wykonanie systemu Knauf Thermo lub Knauf Thermo W oraz ich właściwa eksploatacja, niesie ze sobą wiele korzyści. Najważniejsze z nich to:
  • zapewnienie odpowiedniej wartości współczynnika przenikania ciepła (redukcja kosztów ogrzewania),
  • zapobieganie nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczenia w upalne dni,
  • zapewnienie stabilnego i optymalnego klimatu we wnętrzu budynku,
  • atrakcyjny wygląd warstwy wykończeniowej,
  • ochrona całej elewacji przed działaniem czynników atmosferycznych (strefa zamarzania leży w warstwie materiału izolacyjnego, a całość konstrukcji ściany znajduje się w zakresie dodatniej temperatury),
  • gromadzenie i utrzymanie energii cieplnej w ścianie, a po wyłączeniu źródła ogrzewania oddawanie jej do wnętrza budynku,
  • niwelowanie mostków termicznych (miejsca migracji energii cieplnej na zewnątrz obiektu, np. przez płyty stropowe) poprzez ciągłość izolacji.


PAMIĘTAJ!
Ważne, aby materiał, który wykorzystujemy do termoizolacji był certyfikowany, posiadał kompletną dokumentację dopuszczającą do sprzedaży i pochodził od jednego producenta. Wybierając rozwiązanie od jednego producenta mamy pewność, że system ocieplenia będzie prawidłowo funkcjonował i zachowamy gwarancję na wszystkie jego elementy. Dobrze wykonane ocieplenie podnosi wartość nieruchomości. 

Systemy ociepleń Knauf posiadają aprobatę techniczną instytutu techniki Budowlanej.
 

 

 

Wykonanie krok po kroku
Kalkulator zużycia materiałów

 

 

Krok 1.

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć okna, drzwi czy bramy – na przykład folią zabezpieczającą. Zanim przystąpimy do wykonywania ocieplenia, należy sprawdzić podłoże. Podłoże powinno być nośne, suche oraz pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Bardzo chłonne podłoże należy zagruntować środkiem głęboko gruntującym Knauf Uniwersalgrund.

 
 

Krok 2.

Montaż listwy startowej

Ustalamy wysokość położenia listwy. Listwę mocujemy do podłoża za pomocą łączników mechanicznych – powinno ich być nie mniej niż 3 sztuki na metr bieżący. Dzięki szczelinom poziomujemy, a następnie przytwierdzamy. Głębokość zakotwienia to minimum 6 cm.

 
 

Krok 3.

Knauf Thermo: Montaż płyt izolacyjnych ze styropianu

Płyty izolacyjne – styropianowe mocujemy za pomocą zaprawy klejącej oraz za pomocą łączników mechanicznych. Płyty styropianowe mocujemy za pomocą zaprawy klejącej o nazwie KS 300. Kleimy metodą obwodowo-punktową. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty izolacyjnej. Wartość tą osiągamy po dociśnięciu styropianu do ściany. Przyklejane płyty izolacyjne równomiernie dociskamy do podłoża. Przy pomocy poziomnicy kontrolujemy równość klejonej powierzchni. Płyty mocujemy metodą mijankową. Pamiętajmy o przewiązaniu płyt izolacyjnych w strefach naroży wewnętrznych i zewnętrznych. Minięcie krawędzi pionowych względem siebie powinno być nie mniejsze niż 15 cm. Krawędzie otworów na drzwi i okna również nie mogą się pokrywać z krawędziami płyt izolacyjnych. Minimalne przesunięcie w tym przypadku to 10 cm.

 
 

Krok 4.

Knauf Thermo: Montaż łączników mechanicznych

Dodatkowym elementem mocującym płyty izolacyjne do podłoża, są łączniki mechaniczne. Łączniki mechaniczne montujemy dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Do mocowania styropianu używamy łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym lub z tworzywa sztucznego. Głębokość zakotwienia łącznika mechanicznego w materiale konstrukcyjnym nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Dotyczy to łączników wbijanych, jak i wkręcanych. Ilość łączników mechanicznych, głębokość zakotwienia oraz rodzaj uzależniony jest od dokumentacji projektowej danego budynku. Nie powinno jednak być ich mniej niż 4 sztuki na m2, a w tzw. strefie narożnej wymagane jest zwiększenie ilości łączników do 6 a nawet 8 na m2.

 
 

Krok 5.

Knauf Thermo: Uzupełnianie szczelin i szlifowanie płyt izolacyjnych

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej, uzupełniamy ewentualne szczeliny, które mogły powstać przy montażu płyt izolacyjnych. W przypadku styropianu – uzupełniamy za pomocą styropianu lub pianki poliuretanowej. Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych, szlifujemy aż do uzyskania jednolitej płaszczyzny.

 
 

Krok 6.

Knauf Thermo W: Montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej mocujemy przy użyciu kleju KZW 700. Przed nałożeniem kleju należy je całopowierzchniowo przeszpachlować zaprawą klejącą. W przypadku wełny lamelowej, klej nakładamy metodą grzebieniową za pomocą pacy zębatej.

 
 

Krok 7.

Knauf Thermo W: Montaż łączników mechanicznych

Płyty izolacyjne z wełny mineralnej mocujemy wyłącznie łącznikami z trzpieniem metalowym. W przypadku wełny lamelowej należy zwiększyć docisk stosując dodatkowy talerzyk z tworzywa sztucznego. Głębokość zakotwienia łącznika mechanicznego w materiale konstrukcyjnym nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Rodzaj łącznika mechanicznego oraz głębokość zakotwienia, uzależniona jest od dokumentacji projektowej danego obiektu. Mocujemy minimum 4 sztuki na metr kwadratowy.

 
 

Krok 8.

Knauf Thermo W: Uzupełnianie szczelin

Szczeliny , które powstały podczas klejenia wełny mineralnej uzupełniamy wyłącznie za pomocą ścinek z wełny mineralnej.

 
 

Krok 9.

Montaż warstwy zbrojącej

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy wkleić narożniki zabezpieczające za pomocą kleju KZW 700. Powyżej i poniżej krawędzi otworów drzwi i okien, na płyty termoizolacyjne należy nakleić paski siatki z włókna szklanego. Kleimy je pod kątem 45 stopni. Paski te powinny mieć wymiar nie mniejszy niż 20 x 35 cm. Warstwę zbrojącą na styropianie wykonujemy zatapiając siatkę zbrojącą Knauf, w masie klejowej wykonanej z kleju K 600 lub KZW 700. W przypadku wełny mineralnej siatkę zatapiamy za pomocą kleju KZW 700. Klej nakładamy całopowierzchniowo za pomocą pacy zębatej. Siatkę zatapiamy w kleju, pamiętając aby warstwa zbrojąca miała grubość minimum 3 mm. Siatkę układamy na zakład. Minimalny zakład to 10 cm.

 
 

Krok 10.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Przed nałożeniem wyprawy tynkarskiej, warstwę zbrojącą gruntujemy za pomocą podkładu pod tynk Knauf Puztgrund. Podkład powinien być w tym samym odcieniu co wyprawa tynkarska. Nakładamy go za pomocą wałka lub pędzla. Wyprawę tynkarską nakładamy po dokładnym wyschnięciu gruntowanego podłoża. Wykonujemy ją w dwóch etapach. Pierwszy to nakładanie. Wyprawę nakładamy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następny etap to nadawanie struktury. Strukturę uzyskujemy zacierając wyprawę pacą z tworzywa sztucznego. Rodzaj zacierania jest uzależniony od rodzaju struktur tynku. W przypadku struktury typy „baranek” wykonujemy ruchy okrężne, a w przypadku tynku o strukturze typu „kornik” ruchy wzdłużne lub poprzeczne.

 
 

Krok 11.

Montaż siatki ochronnej

W celu zabezpieczenia wyprawy tynkarskiej przed nadmiernym nasłonecznieniem, wilgocią lub wiatrem stosujemy siatki ochronne. Wyprawę chronimy przez minimum 48 godzin.

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf KZW 700
Klej zbrojony z włóknem
 
Knauf Putzgrund
Podkład pod tynki
 
Knauf KS 300
Klej do styropianu
 
Knauf K 600
Klej do zatapiania siatki

 

 

Wykorzystywane systemy

 

 
WE101a.pl
WE101a.pl Knauf THERMO
 
P321b.pl
KNAUF THERMO P321b.pl
 
P323a.pl
KNAUF THERMO W P323a.pl
 
P323b.pl
KNAUF THERMO W P323b.pl