Jak wykonać tynk cementowo-wapienny?


Zalety Knauf Cover-in Slow 0,7 mm

 

 

Jak wykonać tynk cementowo-wapienny?

 

Knauf Cover-in Slow 0,7 mm to tynk cementowo-wapienny do wnętrz, do maszynowego lub ręcznego wykonania jedno- lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich.

Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, kuchniach, piwnicach, garażach. Pokazujemy, jak go prawidłowo wykonać.

 

 
 
 
 
 
Stopień trudności
trudny

 

 

ZALETY Knauf Cover-in Slow 0,7 mm

 • tynk drobnoziarnisty
 • uziarnienie 0,2–0,7 mm
 • reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny
 • dobra wytrzymałość na ściskanie
 • dobra przyczepność do podłoża
 • po stwardnieniu wodoodporny
 • plastyczny i wydajny


W skład tynku Knauf Cover-in Slow 0,7 mm wchodzą cement, lekkie wypełniacze mineralne i modyfikatory, które ułatwiają pracę z zaprawą. Dzięki wypełniaczom mineralnym Knauf Cover-in Slow 0,7 mm świetnie sprawdza się w pomieszczeniach wilgotnych, wykazując zwiększoną odporność na działanie czynników biologicznych (pleśni, grzybów).


WAŻNE INFORMACJE – przeczytaj, zanim rozpoczniesz pracę

 • obróbka tynku zajmuje 2 dni
 • tynk cementowo-wapienny należy stosować na ściany nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kuchu i innych środków zapobiegających przyleganiu podłoża
 • wilgotność tynkowanej powierzchni nie może przekraczać 4%, nie należy tynkować podłoży silnie ogrzanych, nie tynkować przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C
 • podłoża silnie chłonne, np. superex, silikat, ytong itp. przed nałożeniem obrzutki należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Haftgrund
 • tynkowane powierzchnie należy pokryć obrzutką równomiernie, jednowarstwowo w 80% na grubość od 4 do 8 mm – obrzutka nie może być przewodniona

 

 

 

Wykonanie krok po kroku
Kalkulator zużycia materiałów

 

 

Krok 1.

Przygotowanie pomieszczeń do tynkowania

Na tym etapie zabezpieczamy stolarkę okienną i drzwiową przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem, zabezpieczamy miejsca na gniazdka elektryczne, oczyszczamy ściany i sufity z resztek zabrudzeń typu kurz, pył oraz innych zanieczyszczeń. Elementy stalowe, typu pręty zbrojeniowe, zabezpieczamy farbą antykorozyjną.

 
 

Krok 2.

Gruntowanie

Następna bardzo ważna czynność to gruntowanie. Podłoża chłonne typu gazobeton, silikat czy ytong należy obowiązkowo zagruntować środkiem gruntującym Knauf Haftgrund. Gruntujemy, aby podłoże nie wypijało zbyt szybko wody z tynku oraz żeby nie występowały mikropęknięcia (ewentualnie żeby wystąpiły w niewielkim stopniu). W otwory drzwiowe wstawiamy równe deski przycięte na szerokość muru plus grubość tynku, które ułatwią nakładanie tynku na określoną grubość oraz zachowanie pionu.

 
 

Krok 3.

Prawidłowe wykonanie szprycu

Pierwszym etapem tynkowania jest tzw. szpryc. Należy go wykonać po wyschnięciu środka gruntującego. Szpryc nie może być przewodniony, czyli zbyt rzadki i musi być nałożony równomiernie na całej powierzchni, pokrywając ją w około 80%. Powierzchnia obrzutki musi być odpowiednio porowata, aby nadała przyczepność właściwej warstwie tynku. Prawidłowo wykonana obrzutka jest bardzo ważnym elementem w procesie dalszej obróbki tynku. Obrzutka ma stworzyć mostek sczepny między podłożem a tynkiem. Czas wysychania obrzutki to min. 48 godzin, czas uzależniony jest od podłoża i temperatury.

 
 

Krok 4.

Narzucanie tynku

Ustawiamy na maszynie, poprzez dozownik wody, gęstość materiału, w zależności od grubości nakładanej warstwy tynku. Średnia grubość tynku to 15 mm na jedną warstwę. Grubość uzależniamy od nierówności ścian. Narzucamy materiał i ściągamy łatą H, następnie dorzucamy brakujący materiał i ponownie wyrównujemy.

 
 

Krok 5.

Kontrola pionu, poziomu i kątów

Na tym etapie kontrolujemy powierzchnię poziomicą, żeby w późniejszym etapie było mniej skrobania.

 
 

Krok 6.

Trapezowanie

Kolejny etap obróbki, czyli trapezowanie odbywa się dopiero następnego dnia, gdy materiał jest na tyle suchy, ale jeszcze nie twardy, że można go swobodnie obrabiać łatą trapezową, uzyskując równomierne podłoże do zacierania.

 
 

Krok 7.

Ostateczna kontrola pionu, poziomu i kątów

Czas na ostateczną kontrolę pionu, poziomów i kątów za pomocą kątownika.

 
 

Krok 8.

Zacieranie

Przystępujemy do zacierania. Do wyboru mamy dwie metody: zacieranie ręczne lub mechaniczne. W zależności od wymaganej gładkości powierzchni, stosujemy pacę poliuretanową lub styropianową, bądź pacę z gąbką.

 
 

Krok 9.

Pielęgnacja i dojrzewanie

Teraz czas na pielęgnacje tynków. UWAGA! Tynków cementowych nie należy wietrzyć przez około 30 dni, aby prawidłowo dojrzały. Inaczej grozi nam powstanie mikropęknięć.

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Haftgrund
Środek gruntujący do powierzchni chłonnych
 
Knauf Cover-in Slow 0.7 mm
Tynk cementowo-wapienny