Bezpieczeństwo pożarowe w systemach suchej zabudowy

 

W ostatnich latach ma miejsce bardzo dynamiczny rozwój pasywnej ochrony pożarowej. Przepisy w tym zakresie są coraz bardziej precyzyjne i rzetelnie egzekwowane.

Pasywna ochrona pożarowa obejmuje profesjonalne rozwiązania konstrukcyjne ogniochronnych obudów dla nośnych elementów budynku (ściany, słupy, podciągi, ramy, stropy), obudów ciągów instalacyjnych, przewodów wentylacyjnych i tras kablowych. Wraz z rozwojem techniki budowlanej zaczęły powstawać nowe generacje materiałów niepalnych, jednak bardzo skuteczne okazało się wykorzystanie znanych i stosowanych od dawna surowców.

 

 

OGNIOCHRONNY GIPS

Przykładem może być gips, czyli uwodniony siarczan wapnia, minerał zawierający związaną chemicznie wodę. Gips posiada szczególne własności ogniochronne. Zawiera w sobie wagowo aż 20% wody w postaci krystalicznej. W przypadku płyty o grubości 15 milimetrów ilość chemicznie związanej wody wynosi około 3 litrów na jeden metr kwadratowy powierzchni, a do jej podgrzania i odparowania potrzeba 800 kJ (około 2000 kcal) ciepła. Temperatura powierzchni nie nagrzewanej strony płyty w trakcie procesu odwodnienia nie przekracza przy tym 110 stopni Celsjusza.

Pasywna ochrona pożarowa Knauf

PŁYTA PPOŻ KNAUF FIREBOARD

Materiałem na bazie rdzenia gipsowego, który posiada najlepsze właściwości w warunkach działania ognia, jest płyta Knauf Fireboard. W swojej strukturze płyta gipsowa Knauf Fireboard wzmocniona jest włóknami szklanymi, które zapewniają spoistość w warunkach działania ognia. Dodatkowo powierzchnia płyt Knauf Fireboard pokryta jest obustronnie matą z niepalnego włókna szklanego, które pełni funkcję zbrojenia, gdy gips ulegnie wyprażeniu i utraci swoją spoistość. Płyty gipsowe Fireboard  klasyfikuje się jako niepalne i nie rozprzestrzeniające ognia. Według nowej Normy Europejskiej EN 13501 płyty Knauf Firebord klasyfikuje się w najwyższej klasie reakcji na ogień, czyli A1. 

Ściany działowe i ściany oddzielenia przeciwpożarowego

W przypadku ścian działowych lub ścian oddzielenia przeciwpożarowego z płyt Knauf Fireboard klasy odporności ogniowej wynoszą od (R)EI 30 do (R)EI 240 tzn., że kryterium nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej jest spełnione w czasie od 30 do 240 minut w zależności od rodzaju przegrody. Konstrukcję nośną ściany wykonuje się z profili stalowych ocynowanych CW lub MW i UW, które muszą wykazywać dużą sztywność w osi pionowej swojego przekroju.

Knauf ściany działowe i ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Sufity podwieszane 

Odporność ogniowa sufitów podwieszanych firmy Knauf zawiera się w granicach od 30 do 120 minut w klasach: 
 • REI – dla sufitów współpracujących i klasyfikowanych z konstrukcją stropu 
 • EI – dla sufitów klasyfikowanych jako samodzielna przegroda

Konstrukcję nośną sufitu podwieszanego stanowi ruszt wykonany z profili CD i podwieszony na wieszakach noniuszowych. Wymiary siatki profili jak i rozstaw wieszaków należy zaprojektować w zależności od grubości i ciężaru zastosowanych okładzin, obciążenia ogniowego i obciążeń dodatkowych.

Istnieje też możliwość zastosowania konstrukcji bez użycia wieszaków, czyli konstrukcji przęsłowej, podpartej jedynie na dwóch przeciwległych krawędziach sufitu, np. ściany korytarza. To rozwiązanie ma szczególne zastosowanie w przypadku, gdy w przestrzeni międzystropowej znajduje się duża ilość instalacji czy urządzeń, które uniemożliwiają bezpośrednie podwieszenie.

Knauf sufity podwieszane

Specjalne systemy ogniochronne

Firma Knauf oferuje także specjalne systemy ogniochronne:
 • zabezpieczenie konstrukcji stalowych
  z płyt Knauf Fireboard w klasach R30 do R180,
 • zabezpieczenia konstrukcji drewnianych
  z płyt Knauf GKF, Knauf Fireboard w klasach od R 30 do R 90,
 • obudowy pionów instalacyjnych
  z płyt Knauf GKF, Knauf GKFI lub Knauf Fireboard w klasach EI 60 do EI 120
 • obudowy blaszanych kanałów wentylacyjnych
  z płyt Knauf Fireboard w klasach EI 30 do EI 120

W przypadku zapotrzebowania na systemy o wyższych klasach odporności ogniowej np. (R)EI 240 specjaliści z Działu Technicznego firmy Knauf projektują rozwiązania indywidualne, dostosowane do potrzeb konkretnej inwestycji i spełniające wymogi żądanych klas odporności ogniowej.  

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Fireboard-Spachtel
Masa szpachlowa do płyt Knauf Fireboard
 
Knauf Płyta ppoż. Fireboard 15 mm
Płyta PPOŻ
 
Knauf Klamra do płyt Fireboard
Do obudów słupów i belek