Jak docieplić stary budynek?

 

Stare budynki często wymagają gruntownej modernizacji, aby spełniały oczekiwania swoich właścicieli i obecne standardy. Jednym z etapów takiego przedsięwzięcia jest właśnie docieplenie budynku.

 

 

DOCIEPLANIE - DLACZEGO WARTO?


Budynki ocieplone kilka lub kilkanaście lat temu były izolowane płytami o grubości kilku centymetrów. Parametry termoizolacyjne tych budynków są zbyt małe w stosunku do obecnych wymagań energetycznych, a oszczędności związane z takim ociepleniem zbyt niskie w porównaniu do aktualnych standardów.JAK ZMODERNIZOWAĆ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE?


Można je usunąć i wykonać nowe, ale takie rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Znacznie lepiej poprawić parametry istniejącego ocieplenia za pomocą Systemów Knauf Thermo Duo i Knauf Thermo Duo W. Pozwalają na wykonanie dodatkowego ocieplenia bez konieczności usuwania starej izolacji. Pierwszy system umożliwia zamocowanie dodatkowych płyt na ociepleniu wykonanym ze styropianu, drugi system na wełnie mineralnej. Renowację można przeprowadzić wyłącznie wtedy, kiedy pozwala na to stan techniczny istniejącego ocieplenia.System Knauf Thermo DUO i Knauf Thermo W DUOSkładowe systemu Knauf Thermo DUO na styropianie:

1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
2. Styropian
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf TynkSkładowe systemu Knauf Thermo DUO W na wełnie mineralnej:

1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
2. Wełna
3. Knauf Siatka zbrojąca
4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
5. Knauf Podkład pod tynk
6. Knauf TynkJAK OCENIĆ STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA?


Na początek należy w kilku miejscach zrobić odkrywkę wykonanego wcześniej ocieplenia. Odsłaniamy fragment elewacji i weryfikujemy sposób klejenia. Płyty powinny być zamocowane metodą obwodowo–punktową.

Obszar efektywnego połączenia kleju z płytą izolacyjną nie powinien być mniejszy niż 40%. 


Metoda klejenia obwodowo-punktowa


Metoda klejenia obwodowo punktowa. Minimum 40% kleju na powierzchni płyty izolacyjnej


Odrywanie próbki ocieplenia


Podczas odrywania próbki odspojenie powinno nastąpić w styropianie (rozerwanie).Po sprawdzeniu przyczepności istniejącego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić przyczepność warstwy zbrojącej oraz warstwy wierzchniej, ponieważ do nich będzie mocowane nowe ocieplenie.


Wyprawa tynkarska powinna być czysta, wolna od kurzu, pozbawiona grzybów i alg zmniejszających nośność oraz obniżających przyczepność montowanego ocieplenia. Ewentualne zanieczyszczenia oraz mikroorganizmy należy usunąć za pomocą środka Knauf Fassi.


Następnie należy przeprowadzić test przyczepności do podłoża. W tym celu przyklejamy do istniejącej elewacji w kilku miejscach kawałki styropianu wielkości 10x10 cm za pomocą zaprawy klejącej i zostawiamy na 24h do wyschnięcia. Następnie należy wykonać próbę zrywania. Zerwanie powinno nastąpić w przyklejonym styropianie.


Test przyczepności do podłoża


Próba zrywania


Test przyczepności do podłoża i próba zrywania.MONTAŻ DOCIEPLENIA


Jeżeli istniejące ocieplenie spełnia opisane wymagania, możemy przystąpić do montażu docieplenia, czyli dodatkowej izolacji termicznej. Montaż docieplenia należy wykonać w taki sam sposób, jak standardowe ocieplenie na nowym budynku. Łącznik do mocowania nowego ocieplenia powinien przechodzić przez wszystkie warstwy nowego i istniejącego ocieplenia, najlepiej w miejscach klejenia płyt termoizolacyjnych. W ten sposób łącznik będzie właściwie zakotwiony w podłożu. Głębokość zakotwienia łączników należy określić na podstawie Aprobaty

Technicznej Łącznika oraz klasyfikacji podłoża, określonego podczas odkrywek. Liczba łączników przy renowacji istniejących ociepleń nie powinna być mniejsza niż 6 szt./m2. Ostateczną decyzję o ich liczbie podejmuje projektant.Prawidłowo wykonana renowacja starego ocieplenia wysokiej jakości materiałami firmy Knauf gwarantuje komfort mieszkania oraz dodatkowe oszczędności w eksploatowaniu budynku.


 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf KZW 700
Klej zbrojony z włóknem
 
Knauf Siatka zbrojąca 165
Do systemów ociepleń
 
Knauf Putzgrund
Podkład pod tynki
 
Knauf ADDI R Kornik
Tynk akrylowy
 
Knauf RP 240
Tynk mineralny
 
Knauf SP 260
Tynk mineralny
 
Knauf KATI R Kornik
Tynk silikatowy
 
Knauf CONNI R Kornik
Tynk silikonowy
 
Knauf OXXI S Baranek
Tynk siloksanowy
 
Knauf KS 300
Klej do styropianu
 
Knauf K 600
Klej do zatapiania siatki
 
Knauf Speedero
Klej poliuretanowy do styropianu

 

 

Wykorzystywane systemy

 

 
P341b.pl
KNAUF THERMO DUO P341b.pl
 
P341a.pl
KNAUF THERMO DUO W P341a.pl