Jak krok po kroku zabezpieczyć balkon i taras przed działaniem wody?

 

Balkony i tarasy należą do najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych częściami konstrukcyjnymi naszych domów i mieszkań. Wystawiając ich na zmienne warunki w przypadku, jeśli nie zostały wykonane poprawnie, możemy być pewni, że w przeciągu zaledwie jednego sezonu, otrzymany od Klienta telefon z reklamacją i wezwaniem do natychmiastowego usunięcia usterek. Jeśli konstrukcja balkonu i tarasu została postawiona zgodnie ze sztuką budowlaną, to winę za przeciekający balkon lub taras obarczyć możemy złe jego zabezpieczenie przed działaniem wody.

 

 

Balkony i tarasy  należą do najbardziej narażonych na działanie czynników atmosferycznych częściami konstrukcyjnymi naszych domów i mieszkań. Wystawiając ich na zmienne warunki w przypadku, jeśli nie zostały wykonane poprawnie, możemy być pewni, że w przeciągu zaledwie jednego sezonu, otrzymany od Klienta telefon z reklamacją i wezwaniem do natychmiastowego usunięcia usterek. Jeśli konstrukcja balkonu i tarasu została postawiona zgodnie ze sztuką budowlaną, to winę za przeciekający balkon lub taras obarczyć możemy złe jego zabezpieczenie przed działaniem wody. 

Żeby zabezpieczyć taras lub balkon przed szkodliwym działaniem wody należy bezwzględnie przestrzegać opisanych poniżej zasad, a pracę wykonywać w następującej kolejności:

1) Przygotowanie podłoża, 
2) Wstępny montaż elementów systemu profili okapowych,  
3) Przygotowanie hydroizolacji Knauf Hydro Flex 1C do wtapiania elementów systemu, 
4) Właściwy montaż narożników i profili,
5) Łączenie i uszczelnianie profili,
6) Wykonanie właściwej hydroizolacji na elementach blacharskich oraz całej powierzchni tarasu, 
7) Po upływie wymaganego czasu nanoszenie drugiej warstwy hydroizolacji.

Ponadto w trakcie wykonywania hydroizolacji na tarasie należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

Konieczność zagruntowania podłoża

Przed zastosowaniem zaprawy naprawczej Knauf M1 Repair należy zagruntować podłoże środkiem gruntującym Knauf Haftemulsion.

Wykorzystanie rozrobionej hydroizolacji w odpowiednim czasie

Uwaga! Rozrobioną zaprawę Knauf Hydro Flex 1C materiał należy zużyć w przeciągu jednej godziny. Materiał po stężeniu nie wolno ponownie uzdatniać za pomocą wody, gdyż straci on swoje właściwości uszczelniające. Dlatego przed rozrobieniem materiału należy oszacować potrzebne do przeprowadzenia pracy ilości.

Ochrona hydroizolacji przed warunkami atmosferycznymi

Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zbyt szybkim wysychaniem, wysoką temperaturą, przeciągami oraz deszczem. Po upływie około doby od położenia warstwy hydroizolacyjnej możemy przystąpić do wykańczania powierzchni balkonu i tarasu za pomocą np. okładziny ceramicznej.

Cięcie profili przy użyciu stosownych narzędzi 

Ze względu na ryzyko utraty powłoki antykorozyjnej, do cięcia profili nie należy stosować urządzeń, które powodują wzrost temperatury, np. szlifierki kątowej.

Przystąpienie do dalszych prac

Knauf Hydro Flex 1C nie należy stosować w formie ostatecznej powłoki na balkonie lub tarasie. Zawsze należy na jego powierzchni zastosować warstwę okładziny, czy to ceramicznej, czy też innego typu.
 
Krok po kroku

 

 

Krok 1.

Bez względu na rodzaj zastosowanego systemu, pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Przyjmijmy, że w przypadku naszych prac podłożem będzie podkład cementowy, wykonany ze spadkiem 1,5 – 2.0%. Zanim przystąpimy do wykonywania prac, musimy upewnić się, że podłoże jest suche, stabilne oraz posiada prawidłowo wykonane dylatacje. W przypadku, jeśli podłoże jest nierówne, należy je wyrównać np. za pomocą zaprawy naprawczej Knauf M1 Repair.

 
 

Krok 2.

Kiedy wyrównaliśmy podłoże i spełnia ono wymagane wartości, możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest montaż blacharskich elementów systemu – narożników i profili. Przed przystąpieniem do ich właściwego montażu w zaprawie uszczelniającej, należy je dociąć na właściwy wymiar i wstępnie przytwierdzić je do podłoża. Zaprawa uszczelniająca po rozrobieniu musi być wykorzystana w przeciągu jednej godziny, dlatego ważne, żeby elementy te zostały przygotowane przed przygotowaniem zaprawy. Narożnik przykładamy do miejsca montażu, po czym zaznaczamy otwory na kołki rozporowe. Następnie odkładamy narożnik i wywiercamy otwory. Po wywierceniu otworów na kołki i oczyszczeniu powierzchni z pyłu możemy już osadzić kołki rozporowe.

 
 

Krok 3.

Zaprawę uszczelniającą Knauf Hydro Flex 1C przygotowujemy rozrabiając worek 20 kg w około 4,8 litrach czystej wody. W pierwszej kolejności do czystego pojemnika wlewamy wodę, a następnie powoli dosypujemy zaprawę. Mieszamy przez około 2-3 minut, aż do uzyskania jednolitej masy. Po wymieszaniu należy odczekać minimum 3 minuty, a następnie krótko przemieszać.

 
 

Krok 4.

Kiedy przycięliśmy na wymiar wszystkie elementy systemu, osadziliśmy kołki rozporowe i rozrobiliśmy zaprawę Knauf Hydro Flex 1C, to możemy przystąpić do właściwego montażu elementów systemu. Zaczynamy od nałożenia w miejsce montażu zaprawy , do której następnie przykładać będziemy narożnik. wkręcamy wkręt do połowy. Następnie musimy odczekać, aż zaprawa wstępnie zwiąże, i wtedy dopiero będziemy mogli dokręcić kołki.

 
 

Krok 5.

Po zamontowaniu elementów blacharskich systemu, przystępujemy do kolejnego etapu, jakim jest łączenie i uszczelnianie profili. Profili łączymy za pomocą specjalnych łączników od góry i od dołu. Powstałe pomiędzy profilami szczeliny musimy jeszcze dodatkowo uszczelnić. W tym celu wykorzystujemy masę uszczelniającą Knauf Silikon, którą wypełniamy dokładnie szczeliny pomiędzy profilami.

 
 

Krok 6.

Po zamontowaniu i uszczelnieniu elementów blacharskich można przejść do właściwego etapu wykonania hydroizolacji. W tym celu musimy ponownie przygotować zaprawę uszczelniającą (patrz krok: 3), aby pokryć zapotrzebowanie dla pierwszej warstwy. Drugą warstwę będziemy mogli położyć dopiero po wyschnięciu pierwszej, czyli po upływie około 3-4 godzin. Nakładanie hydroizolacji Knauf Hydro Flex 1C zaczynamy od profili okapowych oraz narożników. Następnie w świeżą warstwę zaprawy będziemy wtapiać taśmę uszczelniającą Hydro Flex 1C. Następnie przechodzimy do uszczelnienia połączeń balkonu i tarasu ze wszystkimi przylegającymi do nich ścianami. Uszczelnianie tych elementów wykonujemy w taki sam sposób jak elementów blacharskich. Następnie przechodzimy do nakładania warstwy zaprawy na całą powierzchnię. Przed nałożeniem Knauf Hydro Flex 1C, całą powierzchnię balkonu i tarasu zwilżamy lekko wodą. Po naniesieniu pierwszej warstwy hydroizolacji, należy usunąć taśmę zabezpieczającą perforację profili okapowych.

 
 

Krok 7.

Drugą warstwę zaprawy Knauf Hydro Flex nanosimy powtarzając te same czynności, jak w przypadku warstwy pierwszej. Druga warstwa powinna być nałożona po wyschnięciu warstwy pierwszej, czyli po około 3-4 godzinach.

 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf ELASTIC PLUS Fuga Elastyczna 2-15 mm
Fuga elastyczna 2 - 15 mm
 
Knauf Hydro Flex 1C
Elastyczna zaprawa uszczelniająca 1-komponentowa
 
Knauf Silikon sanitarny
Elastyczny, jednoskładnikowy
 
Knauf M1 Repair
Masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm
 
Knauf Haftemulsion
Środek gruntujący