Jak krok po kroku zabudować poddasze?

 

Z uwagi na przeważnie drewnianą konstrukcję dachu, przy zabudowie poddasza warto zadbać o zachowanie podwyższonych parametrów ochrony pożarowej, stosując "czerwoną" ogniochronną płytę Knauf. Zobacz, jak krok po kroku wykonać taką zabudowę.

 

 

JAK DOBRZE ZAGOSPODAROWAĆ PODDASZE?

Poddasze w budynkach jednorodzinnych najczęściej spełnia funkcję mieszkalną. Aby tę funkcję spełniało dobrze, czyli oferowało mieszkańcom, taki sam komfort jak inne kondygnacje budynku, koniecznie należy zwrócić uwagę na elementy budowlane kształtujące jego mikroklimat, czyli izolację termiczną i akustyczną. Bezpieczeństwo pożarowe, ze względu na najczęściej drewnianą konstrukcje dachu, staje się wręcz priorytetowe. 


SPECJALNE WYMAGANIA

Przestrzeń poddasza, w porównaniu do reszty budynku, jest najbardziej narażona na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Dach nagrzewa się nawet do 60°C, więc w upalne lato w pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszu może doskwierać mieszkańcom zbyt wysoka temperatura. W konstrukcji dachu może skraplać się para wodna, a silne wiatry mogą powodować powstawanie nieprzyjemnych dźwięków. Poważnym problemem konstrukcji poddasza jest zjawisko parcia i ssania wiatru oraz występujące zimą obciążenia śniegiem. 


SUCHA ZABUDOWA NAJLEPSZA NA PODDASZE

Przy zastosowaniu kompletnego systemu zabudowy poddasza Knauf wilgoć, hałas, zimno, pożar nie stanową problemu. W ofercie Knauf dostępne są specjalne płyty gipsowo-kartonowe, dopasowane do potrzeb pomieszczeń na poddaszu - "czerwona" płyta ogniochronna oraz impregnowana płyta ogniochronna Knauf, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jak np. łazienki. Płyty są na tyle lekkie, że łatwo je wnieść na poddasze. Można je dociąć i dopasować do wielu skośnych powierzchni czy ścianek kolankowych. Właściwie dobrana wełna mineralna o odpowiedniej gęstości zapewni doskonałą ochronę cieplną i akustyczną. Akcesoria montażowe firmy Knauf - profile, wieszaki, wkręty - są gwarancją stabilnej konstrukcji.


KOMFORTOWO I EFEKTOWNIE

Systemy suchej zabudowy pozwalają wyeksponować detale architektury na poddaszu. Ciekawe efekty wizualne można uzyskać poprzez złamywanie się powierzchni, przenikanie płaszczyzn, uskoki lub łuki. Ściany i sufity z płyt gipsowo-kartonowych po całościowym szpachlowaniu są idealnie gładkie i wyglądem przypominają tradycyjne powierzchnie murowane. 
 
Krok po kroku

 

 

Krok 1.

POMIAR WYSOKOŚCI I ROZSTAWU KROKWI

Przystępując do izolacji poddasza użytkowego najpierw należy dokładnie zmierzyć wysokość krokwi oraz ich rozstaw. Wełnę mineralną przycinamy od 1,5 do 2 cm więcej niż rozstaw krokwi w świetle.

 
 

Krok 2.

WYKONANIE IZOLACJI

Ze względu na to, że standardowa wysokość krokwi wynosi często 16 cm,a zalecana grubość izolacji w energooszczędnym poddaszu wynosi 22-25 cm, izolację wykonuje się dwuwarstwowo. Pierwszą warstwę układa się między krokwiami, drugą pod krokwiami. Takie rozwiązanie eliminuje podłużne mostki termiczne, którymi są krokwie. Jeżeli przekrycie dachu wykonane jest w systemie pełnego deskowania lub zastosowana została folia o niskiej paroprzepuszczalności (<600 g/m2 na dobę), niezbędnym jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej 3-6 cm. Jeżeli przekrycie dachu wykonane jest z wiatroizolacją, czyli membraną dachową o wysokiej paroprzepuszczalności (> 600 g/m2 na dobę), to możemy układać wełnę bezpośrednio na styk do folii.

 
 

Krok 3.

TRASOWANIE (WYZNACZANIE) ZABUDOWY PODDASZA

Powierzchnie zabudowy należy planować tak, aby przenikały się w krawędziach prostych i najlepiej równoległych. Każde zaokrąglenie może być przyczyną problemów technologicznych i estetycznych. W pierwszej kolejności wykonuje się konstrukcje ścianek kolankowych i sufitów podwieszanych, a następnie uzupełnia płaszczyzny połaci dachowej. Po ułożeniu pierwszej warstwy izolacji przystępujemy do trasowania (wyznaczania) linii połączeń skosów dachowych. Wyznaczanie linii poziomych skośnych musi uwzględniać grubość dodatkowej warstwy izolacji wkładanej między krokwie i profile.

 
 

Krok 4.

MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNEJ ZABUDOWY PODDASZA

Montaż konstrukcji metalowej rozpoczynamy od montażu profili obwodowych Knauf UD 28x27, pamiętając o zastosowaniu taśmy izolacji akustycznej. W miejscach dojścia skosu dachowego do ściany pionowej idealnym i najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie profila elastycznego Knauf. Blachę profila wyginamy, dostosowując do skosu dachowego. Profil elastyczny Knauf szerokości 100 lub 200 mm stosuje się również do wykonania krawędzi koszowych. Profile CD 60x27 mocuje się do krokwi za pomocą wieszaków bezpośrednich. Rozstaw wieszaków to 43,3 cm dla płyt Knauf Mini. Należy pamiętać, że pierwszy wieszak od pionowej ściany kolankowej montowany jest w mniejszej odległości, zależnej od kąta pochylenia dachu.

 
 

Krok 5.

MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNEJ ZABUDOWY PODDASZA c.d.

Połączenia koszowe płyt wypukłe od wewnątrz zabezpiecza się narożnikową taśmą ochronną Alux, a wewnętrzne — taśmą papierową lub z włókna szklanego. Profile CD 60 montujemy do wszystkich wieszaków, sprawdzając ich prawidłowe ustawienie względem płaszczyzny dachu. Należy przy tym zwrócić uwagę na wkręty, którymi skręcamy wieszak bezpośredni z profilem CD 60. Do skręcania profili oraz wieszaków bezpośrednich używamy wkrętów LN 3,5x9,0mm. Nie wolno stosować wkrętów samowiercących. Kolejnym elementem, który powoduje wspaniały klimat poddasza jest światło. Odpowiedni efekt uzyskujemy, stosując okna połaciowe. Obróbkę okien połaciowych wykonujemy również z wykorzystaniem profila elastycznego Knauf. Dół okien powinien być wykończony pionowo, góra zaś poziomo w celu zapewnienia dobrego przepływu powietrza i zapobieżenia skraplaniu się pary wodnej w górnej części okna.

 
 

Krok 6.

MONTAŻ OKŁADZINYZ PŁYT KNAUF

Gdy konstrukcja jest gotowa przystępujemy do ułożenia drugiej warstwy ocieplenia, a następnie przyklejamy taśmę dwustronnie klejącą i mocujemy folię paroizolacyjną. Folię paroizolacyjną układamy tylko w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia). Folia paroizolacyjna powinna być starannie przyklejona z min. 15 cm zakładem na łączeniach i sklejona w miejscu łączeń. W miejscach połączeń ze ścianami folia powinna być wywinięta min. 5 cm. Po wykonaniu paroizolacji przykręcamy płytę Knauf prostopadle do konstrukcji z profili CD przy pomocy wkrętów szybkiego montażu TN 3,5x25 mm. Płyty muszą być montowane względem siebie z przesunięciem, tak aby uniknąć krzyżowania się spoin.

 
 

Krok 7.

WYKOŃCZANIE SPOIN

Przystępując do szpachlowania wszystkie krawędzie cięte należy odpylić i zagruntować (przemyć wodą). Rozmieszać Uniflott, wsypując do wody równo z jej powierzchnią, po nasiąknięciu wymieszać ręcznie przy pomocy kielni (nie mieszać wiertarką).

 
 

Krok 8.

SZPACHLOWANIE

Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują już zmiany długości płyty, spowodowane czynnikami wilgotnościowymi lub temperaturowymi. Do szpachlowania wymagana jest minimalna temperatura otoczenia +10°C z zapewnieniem zwiększonej wentylacji naturalnej (uchylenie okien podczas robót, a w nocy przynajmniej ich rozszczelnienie) celem odprowadzenia dużej ilości pary wodnej z odsychanych powierzchni płyt G-K. Szpachlujemy zawsze z użyciem taśm zbrojących z włókna szklanego lub papierowych. Następną warstwę wykonujemy po związaniu i wyschnięciu pierwszej. W celu uzyskania równej gładkiej powierzchni zaleca się szpachlowanie całej płaszczyzny masą szpachlową F1. Możliwe jest też wykończenie ścian i sufitów poprzez położenie dowolnego rodzaju tapety

 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Wieszak bezpośredni
Do sufitów podwieszanych, przedścianek i zabudowy poddaszy
 
Knauf Łącznik wzdłużny do CD długość 80 mm
Do sufitów podwieszanych
 
Knauf Płyta Ogniochronna F13
Do systemów PPOŻ
 
Knauf Płyta Ogniochronna F15
Ogniochronna płyta gipsowo-kartonowa
 
Knauf Profil CD 60/27
Sufitowy o grubości blachy 0,6 mm
 
Knauf Profil UD 28/25
Sufitowy o grubości blachy 0,6 mm
 
Knauf Uniflott
Wielofunkcyjna masa szpachlowa