Przechowywanie i transport mas szpachlowych zimą

 

Zimą, podczas transportu i magazynowania, materiały budowlane narażone są na niskie temperatury, które mogą powodować ich niszczenie - zmianę bądź pogorszenie właściwości. Ważne jest, aby materiały budowlane zimą miały zapewnione odpowiednie warunki – ta zasada dotyczy przede wszystkim produktów chemii budowlanej, które w minusowych temperaturach mogą zamarznąć, a po rozmrożeniu stracą swoje właściwości.

 

 

W związku z panującymi mrozami, otrzymujemy wiele zapytań dotyczących postępowania z gotowymi masami szpachlowymi Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light. 


GOTOWE MASY SZPACHLOWE NALEŻY CHRONIĆ PRZED PRZEMARZANIEM 

Aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości przypominamy, że masy Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light należy chronić przed przemarzaniem, czyli magazynować je w podobnych warunkach jak farby i gotowe mieszanki - w ogrzewanych pomieszczeniach.


OKAZJONALNE ZAMARZNIĘCIE W TRAKCIE TRANSPORTU

Jednocześnie masy Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light są odporne na okazjonalne zamarznięcie, na przykład w trakcie transportu. W takim przypadku wiaderka z masą należy pozostawić w ogrzewanym pomieszczeniu do całkowitego rozmrożenia. Proszę pamiętać, że przy obecnych temperaturach całkowite rozmrożenie wiaderka masy może trwać nawet kilka dni. 

Po rozmarznięciu na powierzchni masy pojawi się warstwa płynu / wody – jest to zjawisko całkowicie normalne. Wtedy masę należy dokładnie wymieszać i stosować zgodnie z zasadami. Krótkotrwałe zamarznięcie masy Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light nie ma wpływu na jej własności użytkowe.

Jednocześnie podkreślamy, że nie oznacza to możliwości magazynowania masy w stanie zamrożonym! Prosimy  o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przechowywania mas zimą. W przypadku magazynowania mas w niewłaściwych warunkach, nie uwzględniamy ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. 


INFORMACJA NA OPAKOWANIACH I W KARTACH TECHNICZNYCH

Szczegółowe informacje odnośnie transportu i przechowywania mas Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light w warunkach zimowych, znajdują się na opakowaniach produktów oraz w kartach technicznych. W razie wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z nimi. 


ZASADY POSTĘPOWANIA – WARTO ZAPAMIĘTAĆ!
Gotowe masy szpachlowe Knauf Super Finish, Knauf Fill & Finish Light 

  • Produkt należy chronić przed mrozem, wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
  • Produkt może zamarznąć w trakcie transportu
  • Po zamrożeniu, pozostawić produkt w temperaturze pokojowej do całkowitego rozmarznięcia
  • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
  • Przemrożenie oraz przegrzanie produktu może wpłynąć na jego właściwości
 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Super Finish
Gotowa masa szpachlowa
 
Knauf Fill&Finish Light
Gotowa masa szpachlowa