Tynkowanie na ogrzewaniu ściennym – poradnik

 

Ogrzewanie płaszczyznowe to mocny trend we współczesnym budownictwie. Po popularnym ogrzewaniu podłogowym przyszedł czas na ogrzewanie ścienne. Wymaga ono położenia odpowiedniego tynku, który będzie dobrze przewodził ciepło i jednocześnie nie pękał.

 

 

DLACZEGO OGRZEWANIE ŚCIENNE?


Ścienne systemy grzewcze to systemy oferujące ogromne korzyści szczególnie w połączeniu z nowoczesnymi technikami produkcji energii. Ogrzewanie ścienne to  system niskotemperaturowy i dzięki temu bardzo wydajny energetycznie. Poza tym do ogrzewania można wykorzystać duże powierzchnie danego pomieszczenia. Szczególna korzyść polega na tym, że na skutek znacznie mniejszej różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią grzewczą i powietrzem w pomieszczeniu prawie nie powstają prądy powietrza, co znacznie zmniejsza ilość kurzu. 


Dzięki  promieniowaniu cieplnemu w całym pomieszczeniu panują przyjemne, równomierne temperatury – to z kolei zapewnia przytulną atmosferę w mieszkaniu i zdrowy klimat w pomieszczeniach. Inwestując w ogrzewanie ścienne, zyskujemy przytulne, zdrowe wnętrza, ponosząc w przyszłości minimalne koszty eksploatacyjne. Równocześnie, zyskujemy większą swobodę w aranżacji wnętrz bez grzejników, które zakłócają projektowanie przestrzeni.JAK PLANOWAĆ  I GDZIE STOSOWAĆ OGRZEWANIE ŚCIENNE?


Jak każda instalacja grzewcza tak i ogrzewanie ścienne wymaga starannego zaplanowania. Położenie wężownic grzewczych najlepiej planować na ścianach zewnętrznych, pod oknami, obok drzwi balkonowych. Należy wykluczyć miejsca, w których będą stały wysokie meble, takie jak biblioteki, zabudowy szaf czy kuchni. Ogrzewanie ścienne sprawdza się w pokojach, sypialniach, gabinetach itp. Układ mieszany ścienno-podłogowy należy wybierać w pomieszczeniach, gdzie przebywa się boso, np. w łazienkach.


Wielkość instalacji zależy od ogrzewanej kubatury. Obliczenia najlepiej pozostawić architektowi lub planiście-instalatorowi, współpracującemu z dostawcą instalacji. Wykonanie samej instalacji należy zlecić profesjonalnej firmie wykonawczej, która na zakończenie prac wykona hydrauliczną próbę szczelności instalacji i sporządzi protokół jej przekazania.JAKI TYNK POŁOŻYĆ NA INSTALACJI OGRZEWANIA ŚCIENNEGO?


Tynk Knauf MP 75 G/F ThermTynk dedykowany na ogrzewanie ścienne to Knauf MP 75 G/F THERM. To fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa gipsowo-wapienna do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń. Z uwagi na swoje właściwości szczególnie zalecana do wykonania tynków na ogrzewaniu ściennym. Tynk Knauf MP 75 G/F THERM odznacza się on optymalną konsystencją, wiązaniem bez kurczenia oraz  doskonałą przewodnością cieplną, co w praktyce oznacza, że zaprawa tynkarska oplata doskonale rurki instalacji grzewczej, wysychając nie pęka i nie tworzy rys i mikropęknięć oraz nie zatrzymuje, ale oddaje do pomieszczenia ciepło nagromadzone w instalacji. Pozwala uzyskać powierzchnie zatarte i gładkie. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych.WYKONANIE TYNKU KNAUF MP 75 G/F THERM NA OGRZEWANIU ŚCIENNYM 

Podczas tynkowania ściennych systemów grzewczych tynkami gipsowymi należy przestrzegać kilku wytycznych dotyczących obróbki. Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, wystarczająco chłonne oraz wolne od elementów ograniczających przyczepność. Musi być dostępna wystarczająco duża powierzchnia „przyjazna”
tynkowi (przynajmniej 80%). W przeciwnym wypadku trzeba zastosować nośniki tynku. Konsystencję tynku gipsowego należy dobrać w taki sposób, by rurki nagrzewnicy były zatopione w tynku na całej powierzchni i bez wolnych przestrzeni. 

WAŻNE! 
Temperatura dopływowa układu grzewczego nie może przekraczać 60°C. Ścienne rury grzewcze muszą być pod ciśnieniem roboczym, a podczas tynkowania powinny mieć temperaturę pokojową, ewentualnie powinny pracować na  niższej temperaturze dolotowej (max. 25°C)


Tynk Knauf MP 75 G/F THERM układa się dwiema warstwami (techniką „świeże na świeże”) w następujący sposób:

• nałożyć równomiernie ok. 5 mm tynku powyżej górnej krawędzi rury i wtopić siatkę zbrojącą Knauf Profix, a następnie nałożyć jeszcze raz ok. 5 mm tynku („świeże na świeże”), wyrównać i wykończyć w formie tynku filcowanego lub wygładzonego,

• zatapiając siatkę zbrojącą, należy pamiętać o tym, by na przejściach z powierzchni ogrzewanej do nieogrzewanej siatka została wtopiona przynajmniej 20 cm poza polem grzewczym, a zakład siatki powinien wynosić min. 10 cm,

• powierzchnie ścian należy oddzielić od sąsiadujących elementów budowlanych za pomocą taśmy Knauf Trenn-Fix lub poprzez nacięcie kielnią, 

• jeśli temperatura powietrza wynosi 5-10°C, można uruchomić ogrzewanie ścienne podczas tynkowania do maksymalnej temperatury 25°C.


Jak tynkować instalację ogrzewania ściennego?


ROZRUCH OGRZEWANIA ŚCIENNEGO ORAZ PIELĘGNACJA TYNKU

Jeżeli temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C można bezpośrednio po zakończeniu robot tynkarskich uruchomić instalację ogrzewania ściennego.

Rozruch, czyli tak zwane pierwsze wygrzewanie obejmuje 2 fazy:
• Przez pierwsze 3 dni utrzymujemy temperaturę zasilania 25°C.
• Po trzech dniach należy podnieść temperaturę zasilania do maksimum i utrzymywać ją przez kolejne 4 dni.

Po tym 7 dniowym okresie wygrzewania, ogrzewanie ścienne można wyłączyć. Po wyłączeniu ogrzewania należy chronić ściany przed zbyt szybkim wychłodzeniem (np. poprzez przeciągi). Do pierwszego procesu wygrzewania należy stworzyć stosowny protokół.

UWAGA! 
Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta ogrzewania ściennego


TECHNOLOGIA NAKŁADANIA TYNKU NA OGRZEWANIE ŚCIENNE

1. Podłoże
2. Grunt
3. Instalacja grzewcza
4. Tynk MP 75 G/F THERM i siatka zbrojąca Knauf Profix
6. Tynk MP 75 G/F THERM


Tynkowanie na ogrzewaniu ściennym - przekrój warstw

 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf Taśma przekładkowa Trenn-Fix
Do systemów suchej zabudowy
 
Knauf MP 75 G/F Therm
Maszynowy tynk gipsowo-wapienny na ogrzewanie ścienne
 
Knauf Profix
Siatka tynkarska 50 m2

 

 

Wykorzystywane systemy

 

 
P10.pl
KNAUF Tynk gipsowy z ogrzewaniem ściennym