Wykonanie podłóg - przebieg prac

 

Dowiedz się, jak przebiegają prace związane z wykonaniem podłóg przy wykorzystaniu gotowych rozwiązań systemowych Knauf.

 

 

PODŁOGI - PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie przed wylewaniem masy samopoziomującej obejmuje zabezpieczenie robót w postaci dostarczenia na miejsce budowy odpowiedniej ilości produktów, aby uniknąć jakichkolwiek przerw technologicznych w trakcie wylewania masy samopoziomującej. Konieczne jest zadbanie o odpowiednią ilość worków masy samopoziomującej, stały dopływ bieżącej wody, elektryczności, narzędzi oraz odpowiednio do wielkości wykonywanej powierzchni posadzki osób do pomocy.

Przygotowanie obejmuje również podłoże, które jest jednym z najważniejszych elementów odpowiednio wykonanej i przede wszystkim stabilnej podłogi. Z uwagi na oddziaływanie silnych skurczy i naprężeń dosychającej masy samopoziomującej słabe podłoże narażone jest na zniszczenie. W tym celu konieczne jest sprawdzenie wytrzymałości podłoża.

Podłoże musi spełniać następujące wymagania:
 • wytrzymałe,
 • suche,
 • czyste i odtłuszczone,
 • odkurzone,
 • odpowiednio płaskie,
 • wolne od luźnych przedmiotów.


PODŁOGI - DYLATACJE

Przed wylewaniem masy samopoziomującej niezbędne jest wykonanie dylatacji oddzielającej wylaną masę od ściany stosując specjalną brzegową taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Również konieczne jest przeniesienie istniejących szczelin dylatacyjnych ze starego podłoża. Cięcia dylatacyjne wylanej już masy samopoziomującej należy wykonać następnego dnia po wylaniu masy.

Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach powierzchni, w strefie drzwi oraz w celu dalszego podziału powierzchni większych od 20 m2.

Przebieg dylatacji

1. Dylatacja brzegowa
2. Dylatacja kontrolna
3. Dylatacja konstrukcyjna
4. Przerwa robocza


PODŁOGI - GRUNTOWANIE


Gruntowanie jest to pokrywanie powierzchni (przeznaczonej do malowania, tynkowania, tapetowania, wylewania masy samopoziomującej, klejenia płytek itp.) warstwą materiału mającego właściwości silnego wiązania się z podłożem w celu stworzenia jednolitej powłoki oraz zwiększenia przyczepności nakładanego lub wylewanego materiału do powierzchni. 

Gruntowanie stosuje się w następującym celu:
 • dla uzyskania najlepszej przyczepności i połączenia,
 • dla uzyskania optymalnej wytrzymałości,
 • dla regulacji chłonności,
 • dla idealnego rozprowadzenia masy samopoziomującej,
 • dla usunięcia porowatości powierzchni.

Dobór środka gruntującego zależny jest od chłonności podłoża. Aby ocenić chłonność podłoża możemy zastosować prosty test kropli wody. Polega on na sprawdzeniu jak szybko wsiąka w podłoże woda, której niewielką ilość nanosimy na jego powierzchnię.

Jak gruntować?
 • nanosić za pomocą wałka, pędzla lub maszynowo nie tworząc zacieków i kałuż,
 • w przypadku silnie chłonnych podłoży czynność powtórzyć,
 • brać pod uwagę czas schnięcia środka gruntującego,
 • stosować na nośne, zwarte, suche i czyste podłoża,
 • przed użyciem wymieszać zawartość opakowania,
 • unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany środek gruntujący,
 • nie należy mieszać z innymi materiałami,
 • pracę należy wykonać w suchych warunkach w temperaturze powyżej +5°C.

Gruntowanie podłoża
PODŁOGI - ROZRABIANIE MASY

Przy rozrabianiu masy samopoziomującej należy pamiętać o odpowiedniej ilości wody, do której będziemy wsypywać masę samopoziomującą. Do rozmieszania masy z wodą należy używać wolnoobrotowych mieszadeł do 600 obr./min. Po rozmieszaniu zaprawy należy odczekać około 5 minut aby masa mogła się odpowietrzyć i ponownie zamieszać. 


PODŁOGI - WYLEWANIE MASY

Wylewanie mas samopoziomujących należy do prac niewymagających specjalnego doświadczenia. Należy jednak pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze wylewanie masy samopoziomującej zaczynamy zawsze od miejsca najbardziej oddalonego od wyjścia z pomieszczenia. Masy należy wylewać równoległymi do siebie pasami a kolejne pasy dolewanej masy powinny łączyć się ze sobą w czasie najpóźniej 15 minut.

Po wylaniu rozrobionej masy samopoziomującej na podłoże należy pomóc w jej rozpływie za pomocą szpachli a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami.

Wykonując podłogi z wykorzystaniem mas samopoziomujących należy pamiętać o tym aby:
 • masę rozrabiać z odpowiednią ilością wody,
 • przeprowadzić badanie podłoża w celu oceny jego wytrzymałości,
 • wykonać dylatacje,
 • wspomagać rozpływanie masy,
 • odpowietrzać wylaną masę,
 • nie przekraczać dopuszczalnych grubości wylewanych mas,
 • chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem,
 • wyłączyć ogrzewanie podłogowe,
 • prace wykonywać w suchych warunkach.


PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - PRZYGOTOWANIE

Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wylewaniem masy samopoziomującej na podłożu drewnianym należy starannie je przygotować. Stare polakierowane lub pomalowane podłogi z desek należy oczyścić i zmatowić. Oczywiście nie możemy zapomnieć o dokładnym zamieceniu lub odkurzeniu zanieczyszczeń. Następnie musimy zadbać o to, aby podłoga z desek lub płyty OSB  stanowiła solidne i stabilne podłoże. Deski czy płyta OSB nie mogą się uginać pod naszym ciężarem. Należy zastosować odpowiednio grubą płytę OSB w zależności od rozstawu legarów podłogowych, a w przypadku podłogi z desek należy kolejno każdą z nich ponownie przymocować na wkręty.

 
PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - GRUNTOWANIE

Podłogi drewniane należy dokładnie zagruntować przed wylewaniem masy samopoziomującej dla odpowiedniego wzmocnienia powierzchni oraz uszczelnienia, aby zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Gruntowanie oczyszczonych wcześniej podłoży wykonujemy za pomocą specjalnego środka gruntującego Knauf Spezialhaftgrund rozcieńczonego 1:1 z wodą.

 
PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - ZAMYKANIE SPOIN I UBYTKÓW

Jeżeli mamy do czynienia ze starymi podłogami z desek to często zdarza się, iż pomiędzy deskami znajdują się szczeliny, których nie wypełnimy samym środkiem gruntującym. W tym celu należy zastosować Knauf M1 Repair - masę naprawczo-wyrównującą po to, aby zamknąć możliwość ujścia rzadkiej zaprawy masy samopoziomującej pomiędzy szczelinami. Knauf M1 Repair pozwoli nam również na wstępne wyrównanie podłoża.

 
PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - PRZYGOTOWANIE MASY

Do wykonania gładkiej, równej i stabilnej podłogi na podłożach drewnianych stosujemy masę samopoziomującą Knauf M4 Special Fiber o szczególnych właściwościach, jeśli chodzi o wytrzymałość i elastyczność. Masa samopoziomująca Knauf M4 Special Fiber charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością dzięki zawartym w sobie włóknom. Masę rozrabiamy z wodą za pomocą wolnoobrotowego mieszadła. Do wymieszania 1 worka masy samopoziomującej Knauf M4 Special Fiber potrzebujemy 6 litrów czystej wody. Nie należy dodawać więcej wody i dokładnie rozmieszać do uzyskania jednorodnej masy.


 
PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - WYLEWANIE MASY

Po dokładnym rozmieszaniu masy wylewamy ją na wcześniej przygotowane podłoże. Masę należy rozlewać podłużnymi pasami oczywiście zaczynając od miejsc najbardziej oddalonych od wyjścia z pomieszczenia. W zależności od grubości jaką chcemy uzyskać wylewamy odpowiednią ilość tej masy mimo wszystko pamiętając o tym, że masę Knauf Fibre stosujemy tylko w zakresie od 2 do 10 mm.

 
PODŁOGI NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH - ROZPŁYW MASY
 
Wylaną masę samopoziomującą należy równomiernie rozprowadzić na całości pomieszczenia na przykład za pomocą metalowej pacy. Oczywiście bardzo pomocne do tego będą specjalne buty z kolcami, które pozwolą nam na swobodne poruszanie się po rozlanej już masie samopoziomującej. Rozprowadzoną masę należy również odpowietrzyć na całej powierzchni. Odpowietrzenia dokonujemy zaraz po wylaniu i rozprowadzeniu masy samopoziomującej. Do tego celu służy specjalny wałek z kolcami. Do wykonywania prac związanych z wylewaniem masy należy wcześniej przygotować potrzebną nam ilość masy samopoziomującej oraz narzędzia i wodę. Po wylanej masie samopoziomującej w pomieszczeniu o temperaturze ok. 20°C można już chodzić po upływie 3 godzin.

Przed wykonywaniem prac prosimy również o zapoznanie się kartami technicznymi produktów lub informacją na opakowaniach.


PODŁOGI NA PODŁOŻACH Z LASTRYKO

W przypadku wylewania masy samopoziomującej na powierzchnie niechłonne takie jak lastryko konieczne jest dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie podłoża oraz zagruntowanie Knauf Spezialhaftgrund Specjalnym środkiem gruntującym. Przed wylaniem masy samopoziomującej należy upewnić się czy środek gruntujący jest zupełnie suchy. Czas potrzebny do wyschnięcia to min. 3 godziny.


PODŁOGI NA PODŁOŻACH Z JASTRYCHU ANHYDRYTOWEGO

Powierzchnię jastrychu anhydrytowego należy gruntownie przeszlifować zwyczajną szlifierką do mas szpachlowych, używając papieru ściernego, a następnie odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Szlifować trzeba możliwie jak najwcześniej, z reguły po siedmiu do dziesięciu dniach. Dzięki wczesnej operacji szlifowania można korzystnie wpłynąć na proces wysychania jastrychu anhydrytowego. Przed wylewaniem masy samopoziomującej należy zagruntować podłoże anhydrytowe Knauf Emulsją przyczepną Haftemulsion rozcieńczoną w stosunku 1:2. Zagruntowane podłoże należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na min. 12 godzin.

Dojrzałość jastrychu anhydrytowego do wyrównania masą samopoziomującą

Jastrych anhydrytowy dojrzał do wylewania masy samopoziomującej, gdy jego wilgotność resztkowa wynosi nie więcej niż 0,5%. Próbkę pomiarową powinno się pobierać z dołu warstwy jastrychu za pomocą aparatu CM. W przypadku gdy nie mamy możliwości skorzystania z aparatu CM możemy zastosować test foli, którą przyklejamy na obrzeżach za pomocą taśmy klejącej. Przyklejony do podłoża odcinek foli o wymiarach 50x50 cm pozostawiamy na 12 godzin, po czym po odklejeniu sprawdzamy czy na jej spodzie nie zebrała się skroplina. Jeżeli woda zbiera się na folii należy nadal ogrzewać i wietrzyć jastrych. Zastosowanie tej prostej metody pozwala określić stopień wysychania jastrychu i może ona być stosowana przy sprawdzeniu stopnia zawilgocenia również dla jastrychów cementowych czy mas samopoziomujących.
 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf M1 Repair
Masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm
 
Knauf M2 Smooth
Masa naprawczo-wyrównująca 5-25 mm
 
Knauf M3 Allround
Masa samopoziomująca wielozakresowa 3-30 mm
 
Knauf M4 Special Fiber
Masa samopoziomująca z włóknem 2-15 mm

 

 

Wykorzystywane systemy

 

 
M-Line
M-Line KNAUF Samopoziomujące podkłady cementowe 2-15 mm
 
M-Line
M-Line KNAUF Samopoziomujące podkłady cementowe 5-25 mm
 
M-Line
M-Line KNAUF Samopoziomujące podkłady cementowe 3-30 mm