Wylewki anhydrytowe w domu i mieszkaniu

 

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów budowlanych. Częścią składową stanowiącą o jej jakości jest wylewka. Prawidłowo wykonana wylewka musi być wolna od spękań, równa, wytrzymała na obciążenia i stosunkowo szybko wysychać.

W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi przewodzić ciepło instalacji grzewczej. Wszystkie te parametry spełnia wylewka anhydrytowa Knauf FE 50 Largo.

 

 

IDEALNIE RÓWNE POSADZKI


Zaletą wylewki anhydrytowej Knauf FE 50 Largo jest niemal idealnie równa i gładka powierzchnia. Płynna konsystencja  wylewki anhydrytowej nadaje jej naturalne właściwości samopoziomujące, co pozwala uzyskać idealnie równe i gładkie powierzchnie. Wykonanie wylewki jest bardzo proste. Nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi, dlatego można ją wykonać samodzielnie, obniżając tym samym koszty prac remontowych. Na powierzchni wylewki anhydrytowej Knauf FE 50 Largo nie powstaje warstwa spieku, a co za tym idzie nie wymaga ona dodatkowego szlifowania.KRÓTKI CZAS REALIZACJI


Wylewkę anhydrytową Knauf FE 50 Largo wykonuje się bardzo łatwo i szybko. Cykl budowy domów uległ w ostatnich latach znacznemu skróceniu. Zarówno inwestor jak i wykonawca poszukuje technologii, która umożliwia osiągnięcie założonego celu przy jak najkrótszym czasie realizacji. Zastosowanie wylewki anhydrytowej daje możliwość wykonania dużych powierzchni w krótkim czasie i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich nakładów robocizny.KRÓTKI CZAS WYSYCHANIA


Bardzo ważną cechą charakterystyczną wszystkich wylewek anhydrytowych jest krótki czas wysychania. Uzależniony on jest od trzech podstawowych czynników: grubości wylewki, temperatury otoczenia oraz cyrkulacji powietrza. Wysokie parametry wytrzymałościowe wylewek anhydrytowych powodują, że możemy wykonywać je w cieńszych warstwach (np. na warstwie styropianu wystarczy tylko 35 mm). Wylewki anhydrytowe w odróżnieniu od cementowych nie wymagają okresu pielęgnacji. Oznacza to, że już po dwóch dniach od wylania można pomieszczenia wietrzyć, tworząc przeciągi.


Reasumując, niewielka grubość oraz możliwość stosunkowo szybkiego wietrzenia powodują, że czas wysychania wylewek anhydrytowych ulega zdecydowanemu skróceniu w porównaniu do tradycyjnych wylewek cementowych. W przypadku wylewek anhydrytowych wykonanych na ogrzewaniu podłogowym czas wysychania jest jeszcze krótszy, bowiem już 7 dni od wylania można uruchomić ogrzewanie (wylewki cementowe po 28 dniach). Krótszy czas wysychania wylewki oznacza możliwość szybszego rozpoczęcia prac okładzinowych, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji budowy.


Szybkie wykonanie wylewek anhydrytowychBEZ DYLATACJI, BEZ EFEKTU "MISKI"


Dokonując wyboru wylewek, należy zadać sobie również pytanie, czy widok dylatacji nie wpłynie negatywnie na wygląd podłogi. W wylewce anhydrytowej Knauf FE 50 Largo podczas wiązania nie występuje skurcz znany z wylewek cementowych.  Za wyjątkiem jastrychu grzewczego wylewki anhydrytowe Knauf FE50 Largo z reguły nie wymagają dylatowania i tym samym dają nieograniczone możliwości podczas wykonywania prac okładzinowych. We wszystkich wylewkach anhydrytowych, w Knauf FE 50 Largo również, nie występują odkształcenia, zwane potocznie „efektem miski”. Odkształcenia takie stosunkowo często daje się zauważyć w wylewkach cementowych. OPTYMALNE ROZWIĄZANIE NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE


Wylewka anhydrytowa Knauf FE 50 Largo stanowi optymalne uzupełnienie podłogowych systemów grzewczych. Charakteryzuje ją wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λz = 1,66 W/mk, który ma bezpośredni wpływ na szybki i łatwy przepływ ciepła, wytwarzanego przez instalacje ogrzewania podłogowego do pomieszczenia. Także płynna konsystencja wylewki bez pęcherzy powietrza,  ułatwia przenikanie ciepła.Wylewki anhydrytowe Knauf na poddaszeDO STOSOWANIA TAKŻE NA DREWNIANYCH STROPACH


Technologia wykonania wylewki anhydrytowej Knauf FE 50 Largo wymaga minimalnej otuliny rur grzejnych - tylko 35 mm, co daje niewielki współczynnik oporu przewodzenia ciepła, a także mniejszy ciężar wylewki. To z kolei sprawia, że wylewkę można stosować także na drewnianych stropach.


Wylewka anhydrytowa Knauf FE 50 Largo dostępna jest jako sucha mieszanka w workach do rozrobienia. Można też zamówić dostawę wylewki w silosie do wykonania posadzek w całym domu. Na powierzchniach powyżej 15 m2, wylewka anhydrytowa FE50 powinna być wykonywana maszynowo.JAK OBLICZYĆ, ILE OPAKOWAŃ KNAUF FE 50 LARGO POTRZEBUJEMY?


Aby wyliczyć, ile materiału potrzebujemy na daną powierzchnię, wystarczy skorzystać z poniższego wzoru:


Ilość wylewki = Z * G * P

Z – średnie zużycie wylewki – 19 kg/m2 na każdy 1 cm grubości
G – uśredniona grubość wylewki – minimum 3,5 cm
P – powierzchnia pomieszczenia (długość x szerokość)


Aby sprawdzić ile worków wylewki należy kupić, wystarczy podzielić ilość wylewki przez 30 (wagę worka w kg) i dodać w rezerwie 10%.


 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf FE 50 Largo
Wylewka anhydrytowa