F211.pl

 
Anhydrytowy podkład podłogowy zespolony z podłożem grubości 10--40 mm

 

 
 
Ciężar
od 20   do   80 [kg/m2]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Płynny jastrych Knauf

2 Środek gruntujący

 

Płynny jastrych Knauf

 

Knauf N 440

Środek gruntujący

 

Knauf Estrichgrund

 

Opis
systemu
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

Zarobiona z wodą fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków polepszających właściwości obróbki. Podkład zespolony z podłożem.

Zastosowanie: Samoniwelująca masa wyrównująca do podłóg w zakresie grubości od 10 – 40 mm. Stosowana jest wewnątrz budynku jako podkład podłogowy zespolony z podłożem, na warstwie rozdzielczej (grubość znamionowa jastrychu co najmniej 25 mm). Sprawdza się idealnie  na podłożach na bazie siarczanu wapnia (również na grzewczych podkładach podłogowych).


Do wykonywania gładkich, jednolitych powierzchni podłóg, wyrównywania nierówności podkładów podłogowych przed ułożeniem wykładzin elastycznych, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego jak również parkietu i laminatu.        


 Możliwość zastosowania także w systemach cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego zespolonego z podłożem, na warstwie rozdzielczej oraz na warstwie izolacji, patrz FE22.pl, Knauf systemy cienkowarstwowych podkładów  grzewczych.


Właściwości:
  • idealna do systemów cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego

  • w ramach jednego etapu możliwość wykonania warstwy o grubości od 10 do 40 mm

  • bardzo dobry rozpływ

  • bardzo niski poziom naprężeń

  • możliwość stosowania na grzewczych podkładach podłogowych

  • możliwość obróbki maszynowej
 • do wewnątrz