F211.pl

 
Anhydrytowy podkład podłogowy zespolony z podłożem grubości 2-30 mm

 

 
 
Ciężar
od 3.4   do   51 [kg/m2]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Płynny jastrych Knauf

2 Środek gruntujący

 

Płynny jastrych Knauf

 

Knauf N 430

Środek gruntujący

 

Knauf Estrichgrund

 

Opis
systemu
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

Zarobiona z wodą fabrycznie przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu wapnia, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków polepszających właściwości obróbki. Podkład zespolony z podłożem.

Zastosowanie:


Jako wyrównująca masa zespolona z podłożem na stropach betonowych, nośnych podkładach podłogowych na bazie siarczanu wapnia i cementu.


Do wykonywania gładkich, jednolitych powierzchni podłóg, wyrównywania nierówności podkładów podłogowych przed ułożeniem wykładzin elastycznych, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego jak również parkietu i laminatu. W przypadku szpachlowania całopowierzchniowego pod parkiet grubość warstwy musi wynosić co najmniej 3 mm. Możliwość zastosowania także w przypadku cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego zespolonego z podłożem, patrz FE22.pl, Knauf systemy cienkowarstwowych podkładów grzewczych.


Właściwości:  • bardzo dobry rozpływ

  • możliwość stosowania w systemach cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego

  • w ramach jednego etapu możliwość rozprowadzenia warstwy o grubości od 2 do 30 mm

  • bardzo niski poziom naprężeń

  • możliwość stosowania na grzewczych podkładach podłogowych

  • możliwość obróbki maszynowej

  • do wewnątrz