W111.pl

 
Ściana szkieletowa w systemie W111.pl składa się z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW oraz jednowarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.

 

 
 
Odporność ogniowa
od REI 15  do  REI 30
 
Grubość
od 75   do   125 [mm]
 
Dopuszczalna wysokość
do 8.25 [m]
 
Izolacyjność akustyczna
(Rw)
od 38   do   60 [dB]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Okładzina

2 Profile pionowe

3 Profile obwodowe

4 Wypełnienie

5 Taśma akustyczna

6 Wkręt do montażu okładziny

7 Łącznik do montażu profili obwodowych

8 Masa szpachlowa do spoinowania

9 Taśma spoinowa

 

Wypełnienie

 

Wełna mineralna grubości 50 mm

Wełna mineralna grubości 75 mm

Wełna mineralna grubości 100 mm

Masa szpachlowa do spoinowania

 

Knauf Uniflott

Knauf Fugenfüller-Leicht

Knauf G-K Start

 

Opis
systemu
Dane
techniczne
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

W111.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa Ściany szkieletowe Knauf składają się z metalowej konstrukcji nośnej, pojedynczej lub podwójnej, oraz dwustronnie montowanej okładziny jednowarstwowej lub wielowarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych Knauf. System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości. W111 Ściana szkieletowa


■ szkielet pojedynczy z profili CW lub MW


■ okładzina jednowarstwowa Konstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej, jak również można w niej umieścić instalacje (np. elektryczne, sanitarne). Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, obiektach hotelowych i handlowych. Uwagi dotyczące stosowania: Dylatacje Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m. Odporność na uderzenia Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych uzyskuje się odporność na uderzenia. Izolacyjność akustyczna


■ Należy unikać powstawania nieszczelności


■ W przypadku ruchomych połączeń konieczne może być uszczelnienie przy pomocy materiału trwale elastycznego (zalecenie: Knauf Insulation LDS Solimur; patrz schematy detali)


■ Dzięki okładzinie wykonanej z płyt Knauf Silentboard można wykonać ściany o niezwykle wysokim stopniu izolacyjności akustycznej przy jednocześnie wąskim przekroju. Odporność ogniowa


■ W przypadku połączeń ścian, w stosunku do których istnieją wymogi dotyczące odporności ogniowej, usztywniające i wspierające elementy przyłączeniowe muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową


■ Przejścia kabli i przejścia rurowe należy wykonać zgodnie z zeszytem technicznym Knauf Wbudowane elementy ochrony E41.pl. Zabezpieczenie przed włamaniem


■ Jeśli w przypadku ścian działowych w mieszkaniach istnieją wymogi w odniesieniu do zabezpieczenia przed włamaniem, wówczas można zastosować system W118, patrz broszura Knauf ST01 Knauf.

 

 

 

 

 

 

Porady ekspertów

 

Prace z wykorzystaniem produktu

 

 
Płyty g-k w domu i mieszkaniu
 
Sucha zabudowa w budownictwie mieszkalnym
 
Piękny salon i sypialnia dzięki suchej zabudowie
 
Jak i czym szpachlować połączenia płyt G-K?
 
Bezpieczne poddasze w systemie Knauf
 
Co to jest sucha zabudowa?