W113.pl

 
Ściana szkieletowa w systemie W113.pl składa się z pojedynczej konstrukcji z profili CW i UW oraz trójwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.

 

 
 
Odporność ogniowa
od REI 60  do  REI 120
 
Grubość
od 125   do   175 [mm]
 
Dopuszczalna wysokość
do 9.25 [m]
 
Izolacyjność akustyczna
(Rw)
od 54   do   72 [dB]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Okładzina wewnętrzna

2 Okładzina środkowa

3 Okładzina zewnętrzna

4 Profile pionowe

5 Profile obwodowe

6 Wypełnienie

7 Taśma akustyczna

8 Wkręt do montażu okładziny wewnętrznej

9 Wkręty do montażu okładziny środkowej

10 Wkręty do montażu okładziny zewnętrznej

11 Łącznik do montażu profili obwodowych

12 Masa szpachlowa do spoinowania

13 Taśma spoinowa

 

Wypełnienie

 

Wełna mineralna grubości 50 mm

Wełna mineralna grubości 75 mm

Wełna mineralna grubości 100 mm

Masa szpachlowa do spoinowania

 

Knauf Uniflott

Knauf Fugenfüller-Leicht

Knauf G-K Start

 

Opis
systemu
Dane
techniczne
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

W113.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina trzywarstwowa System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości


■ szkielet pojedynczy z profili CW lub MW


■ okładzina trójwarstwowa Konstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej, jak również można w niej umieścić instalacje (np. elektryczne, sanitarne). Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, obiektach hotelowych i handlowych. Uwagi dotyczące stosowania: Dylatacje Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m. Odporność na uderzenia Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych uzyskuje się odporność na uderzenia. Izolacyjność akustyczna


■ Należy unikać powstawania nieszczelności


■ W przypadku ruchomych połączeń konieczne może być uszczelnienie przy pomocy materiału trwale elastycznego (zalecenie: Knauf Insulation LDS Solimur; patrz schematy detali)


■ Dzięki okładzinie wykonanej z płyt Knauf Silentboard można wykonać ściany o niezwykle wysokim stopniu izolacyjności akustycznej przy jednocześnie wąskim przekroju.


■ Odporność ogniowa - w przypadku połączeń ścian, w stosunku do których istnieją wymogi dotyczące odporności ogniowej, usztywniające i wspierające elementy przyłączeniowe muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową


■ Przejścia kabli i przejścia rurowe należy wykonać zgodnie z zeszytem technicznym Knauf Wbudowane elementy ochrony E41.pl. Zabezpieczenie przed włamaniem


■ Jeśli w przypadku ścian działowych w mieszkaniach istnieją wymogi w odniesieniu do zabezpieczenia przed włamaniem, wówczas można zastosować system W118, patrz broszura Knauf ST01 Knauf.

 

 

 

 

 

 

Porady ekspertów

 

Prace z wykorzystaniem produktu

 

 
Sucha zabudowa w budownictwie mieszkalnym
 
Bezpieczne poddasze w systemie Knauf