W116.pl

 
Ściana szkieletowa, instalacyjna w systemie W116.pl, składa się z podwójnej konstrukcji z profili CW i UW, w postaci dwóch rozsunietych rzędów profili, połączonych ze sobą przewiązkami z płyty g-k oraz dwuwarstwowej, obustronnej okładziny z płyt gipsowo – kartonowych. System W116.pl sosowany jest jako ściana instalacyjna.

 

 
 
Odporność ogniowa
od REI 60  do  REI 120
 
Grubość
od 155   do   255 [mm]
 
Dopuszczalna wysokość
do 6.9 [m]
 
Izolacyjność akustyczna
(Rw)
od 59   do   63 [dB]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Okładzina wewnętrzna

2 Okładzina zewnętrzna

3 Profile pionowe

4 Profile obwodowe

5 Wypełnienie

6 Taśma akustyczna

7 Wkręt do montażu okładziny wewnętrznej

8 Wkręty do montazu okładziny zewnętrznej

9 Łącznik do montażu profili obwodowych

10 Masa szpachlowa do spoinowania

11 Taśma spoinowa

12 Paski płyt do łączenia profili

13 Wręty do montażu pasków płyt

 

Wypełnienie

 

Wełna mineralna grubości 50 mm

Wełna mineralna grubości 75 mm

Wełna mineralna grubości 100 mm

Masa szpachlowa do spoinowania

 

Knauf Uniflott

Knauf Fugenfüller-Leicht

Knauf G-K Start

 

Opis
systemu
Dane
techniczne
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

W116.pl - Ściana szkieletowa Knauf - szkielet podwójny, okładzina jednowarstwowa System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości.

System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości.

W116.pl Ściana szkieletowa instalacyjna
■ szkielet podwójny z profili KNAUF CW
■ okładzina dwuwarstwowa KNAUF
■ wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub kamiennejKonstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej, jak również można w niej umieścić instalacje (np. elektryczne, sanitarne).

Zastosowanie: 
Zastosowanie: W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.Uwagi dotyczące stosowania:

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Odporność na uderzenia
Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych uzyskuje się odporność na uderzenia.

Izolacyjność akustyczna
■ Należy unikać powstawania nieszczelności.
■ W przypadku ruchomych połączeń konieczne może być uszczelnienie przy pomocy materiału trwale elastycznego.

Odporność ogniowa
■ W przypadku połączeń ścian, w stosunku do których istnieją wymogi dotyczące odporności ogniowej, usztywniające i wspierające elementy przyłączeniowe muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową.
■ Przejścia kabli i przejścia rurowe należy wykonać zgodnie z zeszytem technicznym Knauf Wbudowane elementy ochrony E41.pl.

 

 

 

 

 

 

Porady ekspertów

 

Prace z wykorzystaniem produktu

 

 
Sucha zabudowa w budownictwie mieszkalnym
 
Co to jest sucha zabudowa?