W623.pl AKUSTIK PLUS wiariant 1

 
System przedścianki na szkielecie metalowym pojedynczym z jednowarstwową okładziną KNAUF AKUSTIK PLUS

 

 
 
Grubość
525 [mm]
 
Dopuszczalna wysokość
10 [m]

 

 

W skład systemu wchodzą:1 Okładzina

2 Profile pionowe

3 Profile obwodowe

4 Wypełnienie

5 Taśma akustyczna

6 Wkręt do montażu okładziny

7 Wieszak do montażu profili pionowych do ściany

8 Łącznik do montażu wieszaka

9 Łącznik do montażu profili obwodowych

10 Masa szpachlowa do spoinowania

11 Taśma spoinowa

 

Wypełnienie

 

Wełna mineralna szklana grubości 50 mm

Wełna mineralna kamienna grubości 50 mm, gęstość 50 kg/m3

Taśma akustyczna

 

Knauf Taśma akustyczna 30 mm

Wkręt do montażu okładziny

 

Knauf Wkręt do szybkiego montażu TN 3.5x25 mm

Wieszak do montażu profili pionowych do ściany

 

Knauf Wieszak bezpośredni akustyczny

Łącznik do montażu wieszaka

 

Knauf Stalowy łącznik rozporowy GS

Masa szpachlowa do spoinowania

 

Knauf Uniflott

Knauf Fugenfüller-Leicht

Knauf G-K Start

 

Opis
systemu
Pliki
do pobrania

 

Opis systemu

W623.pl AKUSTIK PLUS - Przedścianka Knauf - szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa z płyt KNAUF AKUSTIK PLUS.

Przedścianki Knauf składają się z metalowej, pojedynczej konstrukcji nośnej oraz jednostronnie montowanej okładziny jednowarstwowej lub dwuwarstwowej z płyt gipsowo-kartonowych Knauf. 

System dobiera się do określonych parametrów użytkowych, klasy odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej oraz wysokości.

W623.pl AKUSTIK PLUS Ściana szkieletowa
■ szkielet pojedynczy z profili KNAUF CD60
■ okładzina jednowarstwowa KNAUF AKUSTIK PLUS
■ wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub kamiennejKonstrukcja metalowa połączona jest na całym obwodzie z sąsiadującymi elementami budowli. Pusta przestrzeń ścian szkieletowych może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym ze względu na wymogi odporności ogniowej lub izolacyjności akustycznej, jak również można w niej umieścić instalacje (np. elektryczne, sanitarne).

Zastosowanie: 
W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, obiektach hotelowych i handlowych.

Uwagi dotyczące stosowania:

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą zostać powtórzone w konstrukcji ścian szkieletowych. W przypadku ścian ciągłych wymagane jest umieszczanie szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Odporność na uderzenia
Przy stosowaniu okładzin wielowarstwowych uzyskuje się odporność na uderzenia.

Izolacyjność akustyczna
■ Należy unikać powstawania nieszczelności.
■ W przypadku ruchomych połączeń konieczne może być uszczelnienie przy pomocy materiału trwale elastycznego.

Odporność ogniowa
■ W przypadku połączeń ścian, w stosunku do których istnieją wymogi dotyczące odporności ogniowej, usztywniające i wspierające elementy przyłączeniowe muszą wykazywać co najmniej tę samą odporność ogniową.
■ Przejścia kabli i przejścia rurowe należy wykonać zgodnie z zeszytem technicznym Knauf Wbudowane elementy ochrony E41.pl.