Wykonawcy
SYSTEMY PODŁOGOWE

 

Szkolenie z zakresu wykonawstwa wylewek anhydrytowych, suchych podłóg oraz podłóg podniesionych.

 

Program
Warunki udziału
Terminy, miejsce i rejestracja

 

Dzień I: Część praktyczna 

10.00 Rozpoczęcie szkolenia / Część praktyczna 

 • Podkłady anhydrytowe
  - przygotowanie podłoża, wykonanie niwelacji, wylewanie i obróbka podkładu anhydrytowego Knauf FE50 przy użyciu agregatu PFT G5 
 • Podkłady niwelacyjne Knauf - przygotowanie podłoża, wykonanie niwelacji, wylewanie i obróbka anhydrytowego podkładu niwelacyjnego Knauf N 440 
 • Masy samopoziomujące
  - przygotowanie podłoża, wykonanie niwelacji, wylewanie i obróbka mas samopoziomujących Knauf N 430, Knauf M3, Knauf M4 
 • Monolityczne podłogi podniesione Knauf Integral - przygotowanie podłoża, ustawienie konstrukcji wsporczej, ułożenie płyt FHB 
 • Suche jastrychy
  - przygotowanie podłoża, niwelacja podsypki, montaż płyt suchego jastrychu Knauf Brio oraz Knauf Dual Floor 


Dzień II Część teoretyczna 

8.00 - 13.00 Część teoretyczna 

 • Podkłady anhydrytowe Knauf
  - rodzaje, ogólne zasady stosowania, właściwości, poprawne przygotowanie podłoża, technologia wykonania
  - zasady doboru rodzaju podkładu anhydrytowego oraz jego konstrukcji w zależności od planowanego obciążenia użytkowego, rodzaju posadzki, wymagań akustycznych, itp.
  - korzyści wynikające ze stosowania podkładów anhydrytowych, szczególne w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym
  - logistyka, możliwości dostaw
  - omówienie najczęściej popełnianych błędów 
 • Podkłady niwelacyjne oraz masy samopoziomujące Knauf
  - ogólne zasady stosowania, właściwości, poprawne przygotowanie podłoża, technologia wykonania
  - cienkowarstwowy podkład grzewczy 
 • Monolityczne podłogi podniesione Knauf Integral
  - konstrukcja podłogi, możliwości zastosowania, technologia montażu
  - zasady doboru odpowiedniej konstrukcji podłogi w zależności od planowanego obciążenia użytkowego, wysokości podniesienia, ogniochronności, itp.
  - „PRESTO” - rekomendowany system podłóg na drewnianych stropach belkowych 
 • Suche jastrychy Knauf Brio i Knauf Dual Floor
  - ogólne zasady stosowania, właściwości, poprawne przygotowanie podłoża, technologia wykonania
  - zasady doboru odpowiedniej konstrukcji oraz rodzaju suchego jastrychu w zależności od planowanego obciążenia użytkowego, ogniochronności, rodzaju posadzki itp.