Nauczyciele zawodu
TYNKI GIPSOWE

 

Szkolenie dla nauczycieli zawodu w zakresie wykonania tynków gipsowych Knauf, prowadzących zajęcia praktyczne dla uczniów szkół budowlanych.

 

Program
Warunki udziału
Terminy, miejsce i rejestracja

 

Pokaz praktyczny układania tynku gipsowego na budowie.

Prezentacja teoretyczna:

 • Gips i właściwości gipsu
 • Krótka informacja o firmie Knauf
 • Rodzaje spoiw i tynków gipsowych
 • Tynki gipsowe – podstawowe właściwości
 • Podłoża tynkarskie

  - rodzaje podłoży tynkarskich
  - wymagania wobec podłoży tynkarskich
  - metody sprawdzania podłoża pod tynk
  - lista kontrolna do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk


 • Określenie grubości tynku.Prace przygotowawcze przed tynkowaniem
 • Narzędzia i maszyny do tynkowania.
 • Gruntowanie podłoża
 • Przegląd tynków gipsowych
 • Technologia wykonania maszynowych tynków gipsowych.
 • Tynki ręczne, przegląd i technologia wykonania.
 • Pielęgnacja tynku.
 • Ocena gotowej powierzchni tynku
 • Obiory tynków według Polskiej Normy PN-B-10110.
 • Najczęściej popełniane błędy podczas układania i pielęgnacji tynków.
 • Wykonywanie tynku na siatce Stucanet.
 • Wykonanie tynku na ogrzewaniu ściennym.