Systemy przeciwpożarowe


Pasywna ochrona budynku przed ogniem

ZAGADNIENIA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ BUDYNKÓW
Opis zagadnień związanych z problematyką ochrony przeciwpożarowej budynków. Podział budynków ze względu na ich odporność ogniową.
ROZWIĄZANIA PRZECIWPOŻAROWE KNAUF
Zestawienie systemów Knauf spełniających kryteria odporności ogniowej budynków.