Systemy Knauf chroniące przed promieniowaniem


Prześwietlamy wszystkie możliwości

SZKODLIWE PROMIENIOWANIE X
Wszędzie tam, gdzie ludzie pracują w pobliżu urządzeń, które emitują promieniowanie RTG, niezbędne jest stosowanie zabezpieczeń, chroniących przed szkodliwymi dawkami tego promieniowania. Wyróżnia się dwa rodzaje promieniowania:
- użytkowe
, które działa tylko w określonym kierunku,
- zakłóceniowe, które działa z różnym natężeniem i w różnych kierunkach.

Promieniowanie użytkowe występuje na przykład w pomieszczeniach do badań rentgenowskich, które wymagają konstrukcyjnej izolacji przed rozchodzeniem się promieniowania do sąsiadujących pomieszczeń. Promieniowanie zakłóceniowe najczęściej występuje w zakładach przemysłowych, które używają specjalistycznych maszyn, emitujących promienie RTG. Systemy chroniące przed promieniowaniem dobiera się indywidualnie, według ściśle określonych norm, w zależności od rodzaju i stopnia promieniowania.

 
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW KNAUF CHRONIĄCYCH PRZED PROMIENIOWANIEM
Systemy Knauf chroniące przed promieniowaniem dedykowane są do stosowania:

  • w szpitalach i przychodniach - w gabinetach diagnostyki rentgenowskiej
  • w pomieszczeniach zakładów przemysłowych
KONSTRUKCJA SYSTEMÓW KNAUF CHRONIĄCYCH PRZED PROMIENIOWANIEM
Ochrona przed promieniowaniem w pracowni RTGPodstawę tych systemów stanowią specjalne płyty gipsowo-kartonowe, które stanowią barierę dla promieni RTG: płyta RTG Knauf Safeboard – z rdzeniem zawierającym dodatek siarczanu baru oraz płyta Knauf laminowana ołowiem.

Płyty mocowane są do konstrukcji szkieletowych sufitów, przedścianek i ścian działowych. Ściany i przedścianki obudowywane są płytami przeciw promieniowaniu jedno- lub dwuwarstwowo.

Ochrona przed promieniowaniem na łączeniach płyt jest utrzymana dzięki wykorzystaniu masy szpachlowej Knauf Safeboard Spachtel lub samoprzylepnej taśmy z ołowiem.